Historia kultury kąpielowej.

Historia Kultury Kąpielowej

Historia kultury kąpielowej.
Historia kultury kąpielowej

Chociaż Spa z pozoru wydaje się być nowością na rynku, to prawda brzmi zupełnie inaczej. Najstarszym i najczęściej używanym tłumaczeniem owego terminu jest z języka łacińskiego „sanus per aquas”, co należy rozumieć jako „zdrowie dzięki wodzie” lub „sanitas per aquas”, czyli „zdrowie dzięki wodom”.