Definicja Spa i Wellness.

Definicja Spa i Wellness

Filozofia Wellness.
Filozofia Wellness.

Kierując się historią, pojęcie Spa można rozumieć jako usługę, wykonywane zabiegi czy konkretne czynności, które mają prowadzić do poprawy zdrowia i doskonalenia urody, pielęgnacji. Spa oznacza też czyste i zdrowe ciało. W literaturze możemy znaleźć wiele definicji omawianego terminu, jednak wciąż nie określono tej konkretnej, obowiązującej i stosowanej powszechnie.

Historia kultury kąpielowej.

Historia Kultury Kąpielowej

Historia kultury kąpielowej.
Historia kultury kąpielowej

Chociaż Spa z pozoru wydaje się być nowością na rynku, to prawda brzmi zupełnie inaczej. Najstarszym i najczęściej używanym tłumaczeniem owego terminu jest z języka łacińskiego „sanus per aquas”, co należy rozumieć jako „zdrowie dzięki wodzie” lub „sanitas per aquas”, czyli „zdrowie dzięki wodom”.